Mobbeombodet rettleier i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om eit barn ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på epost mobbeombod@vlfk.no.
Du kan følgja ombodet på Facebook eller på Instagram.

Du kan lesa meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på nettsida til Vestland fylkeskommune