Makspris for heil barnehageplass er kr 3 000 frå 1.1.2023.
Kostpengar kjem i tillegg. 

Betaling i barnehagane pr. månad:

Prisar 2023
Opningstid Foreldrebetaling  Matpengar 
100 % plass 3 000 340 
 80 % plass 2 790 320
 60 % plass 2 190 250

Foreldre betalar for 11 månader i året, 4,5 månader i hausthalvåret og 6,5 månader i vårhalvåret. Betalinga skjer på forskot den 15. i kvar månad, første gong 15. august. 

Ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta for ein barnehageplass. Meir om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon

Dersom du har fleire enn eitt barn i barnehage, får du reduksjon i foreldrebetalinga. Retten til søskenmoderasjon gjeld også om barna går i forskjellige barnehagar. 

Barn 1: full pris
Barn 2: 30% moderasjon for barn nr. 2
Barn 3 og fleire: 50% moderasjon for barn nr. 3 og fleire