Barnehagane, skulane og SFO er på gult nivå etter trafikklysmodellen for smitteverntiltak. Gult nivå inneber nokre fleire praktiske utfordringar for personalet. Tiltaket med matpakke er ikkje av omsyn til smittevern, men når borna har med matpakke heimanfrå, frigir det tid for personalet til å vera mest mogleg i lag med borna.

Føresette vil ikkje måtte betala kostpengar for barnehage og SFO før matserveringa er i gang att.